28 marca 2023

Śląski ekosystem startupowy. Raport 2023

W dniu dzisiejszym ukazał się raport pt. Wstępna diagnoza śląskiego ekosystemu startupowego, przygotowany na zlecenie gliwickiej firmy co.brick oraz Silesian Startup Foundation przez zespół badawczy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitarnych. Celem raportu było określenie obecnego stanu śląskiego ekosystemu startupowego, a także weryfikacja poziomu świadomości i współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w nim. PESI jest partnerem raportu, jako firma związana ze śląskim systemem startupowym.

W raporcie znajdują się m.in. dane określające obecną sytuację śląskiego ekosystemu, rekomendacje dla obszarów wymagających udoskonalenia, a także komentarze ekspertów działających na rynku startupowym na Śląsku i poza nim.

Czego dowiemy się z raportu?

 • 73,3% osób posiadających wykształcenie wyższe deklaruje posiadanie pomysłu na własny biznes;
 • 50% mieszkańców województwa śląskiego deklarujących posiadanie pomysłu na własny biznes podjęło jakieś kroki w kierunku jego realizacji;
 • mieszkańcy województwa śląskiego zazwyczaj rezygnują z prób realizacji pomysłu na biznes ze względu na: brak funduszy, nieprecyzyjność koncepcji oraz brak wiary we własne możliwości;
 • częstą motywacją rozpoczęcia nowej działalności jest poszukiwanie niezależności i autonomii;
 • śląscy startupowcy odznaczają się silnym przywiązaniem do regionu i patriotyzmem lokalnym;
 • choć projekty śląskich startupów wyrastają lokalnie, to często już na starcie mają globalne logiki funkcjonowania, pozycjonując się od początku na rynku światowym i konfrontując swoją ofertę z konkurencją na świecie;
 • w okresie prowadzenia badań zidentyfikowano 17 inkubatorów przedsiębiorczości, 3 akceleratory oraz 26 parków naukowo-technologicznych w obszarze województwa;
 • prawie 96% ogólnej liczby przedsiębiorstw w województwie śląskim stanowią mikroprzedsiębiorstwa;
 • 53,4% badanych przedsiębiorców może wykazać się doświadczeniem w realizacji programów służących rozwojowi innowacyjności ich firm;
 • prawie 83% przedsiębiorców współpracujących ze startupami wyraża swoje zadowolenie z dotychczasowej kooperacji;
 • prawie 50% przedsiębiorców dotychczas niewspółpracujących ze startupami nie dostrzega możliwości lub w ogóle nie jest zainteresowana taką współpracą;
 • istotnym ograniczeniem w rozwoju współpracy przedsiębiorców ze startupami jest brak wiedzy i dostępu do informacji związanych ze środowiskiem startupowym.
 • cechą charakterystyczną rynku kapitałowego na Śląsku jest słabo rozwinięty element kultury inwestowania opartej na tolerancji na wysokie ryzyko i akceptacji porażki;
 • ekosystem startupowy mógłby rozwijać się szybciej, gdyby gminy dysponowały większymi środkami finansowymi na ich wsparcie.
 • na śląskich uczelniach podejmowane działania w zakresie wsparcia studenckich pomysłów na działalność gospodarczą mają charakter doraźny, nieformalny, głównie promocyjny; czasem jest związana z prowadzoną działalnością badawczą; ewentualnie prowadzona jest współpraca z miastem;
 • uczelnie z reguły podejmują działania w sposób dość chaotyczny i rozpraszają swoją energię na wiele różnych inicjatyw – często nawet inspirujących, ale nie organizowanych systemowo z założonym celem wsparcia studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości;
 • badane uczelnie nie mają orientacji w kwestii zainteresowania studentów działalnością startupową, a tym samym nie podejmują żadnych działań w kierunku jej rozwoju i wsparcia realizacji konkretnych przedsięwzięć;
 • wśród sektorów gospodarki wskazywanych jako budzące potencjalnie największe zainteresowanie wśród studentów dominują: branża informatyczna, automotive, energetyka, przemysły kreatywne, architektura, automatyka i cyberbezpieczeństwo;
 • badane uczelnie chwalą się wielowymiarową i silną współpracą z otoczeniem społecznym, w tym głównie lokalnymi organami administracji publicznej oraz organizacjami biznesowymi. Jednak najczęściej nie obejmuje ona promocji i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnych studentów.

Zapraszamy do przeczytania całego raportu, który można pobrać ze strony http://slaskiestartupy.pl/.


Zobacz także

Skontaktuj się z nami już dziś!

lub

Zostaw nam swój numer,

a my oddzwonimy ;)