20 czerwca 2024

Dlaczego Twoja firma potrzebuje dedykowanych rozwiązań automatyzacyjnych? Korzyści + przykłady

Dlaczego Twoja firma potrzebuje dedykowanych rozwiązań automatyzacyjnych? Korzyści + przykłady

Ważnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest automatyzacja procesów biznesowych. O ile gotowe rozwiązania automatyzacyjne mogą przynieść wiele korzyści, to jednak dedykowane, spersonalizowane narzędzia automatyzacyjne dostosowane do specyficznych potrzeb firmy oferują znacznie większy potencjał. W tym artykule omówimy, dlaczego warto inwestować w dedykowane rozwiązania automatyzacyjne i jakie korzyści mogą one przynieść Twojej organizacji.

Korzyść 1: Precyzyjne dostosowanie do potrzeb firmy

a)      Indywidualne rozwiązania

Dedykowane rozwiązania automatyzacyjne są tworzone z myślą o konkretnej firmie, co oznacza, że są one dokładnie dopasowane do jej specyficznych procesów, wymagań i celów biznesowych. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych z niewłaściwym dopasowaniem funkcjonalności, które często występują w przypadku gotowych, uniwersalnych systemów.

Przykład 1:

Firma zajmująca się e-commerce może potrzebować unikalnego systemu zarządzania zamówieniami, który integruje się z ich magazynem i systemem dostaw, umożliwiając automatyczne powiadamianie klientów o statusie zamówienia. Uniwersalne rozwiązanie mogłoby nie uwzględniać specyficznych potrzeb tej firmy, takich jak obsługa różnorodnych metod płatności czy integracja z regionalnymi firmami kurierskimi. Dzięki dedykowanemu rozwiązaniu, firma może precyzyjnie dostosować każdy aspekt systemu do swoich potrzeb, zapewniając płynniejszą obsługę i wyższą satysfakcję klienta.

Przykład 2:

Innym przykładem może być firma z branży logistycznej, która potrzebuje zaawansowanego systemu śledzenia przesyłek. Dedykowane narzędzie może uwzględniać specyficzne trasy, harmonogramy i preferencje klientów, co nie zawsze jest możliwe w przypadku gotowych systemów. Dzięki temu pracownicy firmy mogą dokładnie monitorować każdy etap dostawy, minimalizując ryzyko opóźnień i błędów. Przykładowo, firmy kurierskie takie jak InPost czy DHL wykorzystują zaawansowane systemy śledzenia, które umożliwiają monitorowanie przesyłek na każdym etapie ich podróży, od nadania po doręczenie.

Dedykowany system śledzenia przesyłek

Rys. 1. Dedykowany system śledzenia przesyłek pomoże firmie dostawczej precyzyjnie monitorować każdy etap dostawy, minimalizując ryzyko opóźnień, zapewniając płynniejszą obsługę i wyższą satysfakcję klienta.

b)     Skalowalność rozwiązań

Spersonalizowane narzędzia automatyzacyjne mogą być łatwo skalowane w miarę rozwoju firmy. W miarę wzrostu działalności i zmieniających się potrzeb, dedykowane rozwiązania mogą być dostosowywane i rozszerzane, co zapewnia ciągłe wsparcie operacyjne na każdym etapie rozwoju firmy.

Przykład 1:

Przykładowo, mała firma produkcyjna może początkowo potrzebować prostego systemu do zarządzania zamówieniami i zapasami. W miarę wzrostu liczby klientów i zamówień, system może być rozszerzany o dodatkowe moduły, takie jak zaawansowane raportowanie, analityka sprzedaży czy integracja z systemami ERP. Dzięki temu firma nie musi inwestować w nowy system za każdym razem, gdy jej potrzeby się zmieniają, co prowadzi do znacznych oszczędności.

Przykład 2:

Innym przykładem może być firma z branży usługowej, która zaczyna jako lokalny dostawca, ale z czasem rozszerza swoją działalność na nowe regiony. Dedykowany system automatyzacji może być stopniowo skalowany, aby obsługiwać większą liczbę zamówień, różne strefy czasowe i specyficzne wymagania lokalnych rynków. Skalowalność takiego systemu pozwala firmie na elastyczne dostosowanie się do zmian bez zakłóceń w działalności operacyjnej.

Korzyść 2: Zwiększona efektywność operacyjna

a)      Automatyzacja powtarzalnych zadań

Jedną z największych zalet dedykowanych rozwiązań automatyzacyjnych jest zdolność do przejmowania powtarzalnych, rutynowych zadań, które często pochłaniają cenny czas pracowników. Automatyzacja takich zadań nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale także zwiększa dokładność i spójność realizacji procesów. Pracownicy mogą skoncentrować się na bardziej strategicznych i kreatywnych zadaniach, co zwiększa ich produktywność i satysfakcję z pracy.

Przykład 1:

W dziale księgowości firmy, automatyzacja procesów takich jak wprowadzanie danych do systemu finansowego, generowanie faktur czy przypomnienia o płatnościach może znacznie zmniejszyć ilość czasu spędzanego na tych czynnościach. Zamiast ręcznego wprowadzania każdej transakcji, dedykowany system może automatycznie przetwarzać dane z różnych źródeł, tworząc dokładne i aktualne raporty finansowe.

Automatyczne wprowadzanie danych

Rys. 2. Zamiast tracić czas na ręczne wprowadzanie danych, dedykowany system może automatycznie odczytywać dane i przetwarzać je w wybranych miejscach docelowych.

Przykład 2:

Innym przykładem jest firma zajmująca się e-commerce, gdzie automatyzacja procesów takich jak zarządzanie zapasami, przetwarzanie zamówień czy obsługa zwrotów może znacznie usprawnić działalność. Dedykowany system może automatycznie aktualizować stany magazynowe, przetwarzać zamówienia i generować etykiety wysyłkowe, co eliminuje potrzebę ręcznej interwencji i redukuje ryzyko błędów.

b)     Redukcja błędów

Cyfrowa automatyzacja procesów znacząco redukuje ryzyko błędów, które często występują w przypadku ręcznego wykonywania zadań. Dzięki automatycznym systemom, dane są przetwarzane w sposób bardziej spójny i dokładny, co minimalizuje ryzyko wystąpienia pomyłek. Redukcja błędów nie tylko poprawia jakość usług, ale także zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

W codziennym funkcjonowaniu firmy, błędy we wprowadzaniu danych (np. literówka w nazwie firmy czy błędny numer faktury) mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak błędne fakturowanie, niewłaściwe zamówienia czy problemy z obsługą klienta.

Przykład 1:

W firmie logistycznej, błąd w wprowadzeniu adresu dostawy może spowodować opóźnienia w dostawie i niezadowolenie klienta. Automatyzacja tego procesu może zapewnić, że dane są wprowadzane poprawnie przez sam system i weryfikowane automatycznie, co eliminuje ryzyko pomyłek.

Przykład 2:

Kolejnym przykładem jest firma produkcyjna, gdzie błędy w procesie zamawiania surowców mogą prowadzić do opóźnień w produkcji i zwiększenia kosztów. Automatyczny system zamawiania może monitorować poziomy zapasów i generować zamówienia na surowce w odpowiednim czasie, co zapewnia ciągłość produkcji i minimalizuje ryzyko przestojów.

 

Podsumowując, zwiększona efektywność operacyjna dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i redukcji błędów przyczynia się do lepszego funkcjonowania firmy. Pracownicy mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, a firma może działać sprawniej i bardziej niezawodnie, co prowadzi do lepszych wyników biznesowych i większego zadowolenia klientów.

Korzyść 3: Optymalizacja kosztów

a)      Redukcja kosztów operacyjnych

Jednym z głównych powodów, dla których firmy decydują się na automatyzację działań, jest znaczna redukcja kosztów operacyjnych. Automatyzacja eliminuje potrzebę ręcznego wykonywania wielu zadań, co pozwala na zmniejszenie liczby pracowników potrzebnych do realizacji tych procesów lub umożliwia pracownikom skupienie się na bardziej strategicznych zadaniach (czytaj: bardziej dochodowych). W efekcie, koszty związane z wynagrodzeniami, szkoleniami oraz błędami wynikającymi z ludzkich pomyłek są znacznie niższe.

Przykład 1:

Na przykład, firma z branży logistycznej, która automatyzuje zarządzanie magazynem, może znacząco zmniejszyć koszty związane z ręcznym przetwarzaniem zamówień i zarządzaniem zapasami. Dedykowane oprogramowanie może monitorować poziomy zapasów w czasie rzeczywistym, generować zamówienia uzupełniające i optymalizować układ magazynu, co prowadzi do mniejszej potrzeby zatrudnienia dodatkowych pracowników oraz zmniejszenia kosztów operacyjnych związanych z błędami i opóźnieniami.

Przykład 2:

Innym przykładem jest firma zajmująca się obsługą klienta, która wprowadza chatboty i automatyczne systemy odpowiedzi. Dzięki temu, wiele prostych zapytań klientów może być obsłużonych automatycznie, co redukuje koszty związane z zatrudnieniem dużej liczby pracowników w dziale obsługi klienta. Pracownicy mogą skupić się na bardziej skomplikowanych i wymagających interwencji przypadkach, co poprawia efektywność i jakość obsługi.

Chatboty i automatyczne systemy odpowiedzi

Rys.3. Chatboty i automatyczne systemy odpowiedzi mogą przekazywać informacje na temat produktów, odpowiadać na pytania dotyczące cen i dostępności, oraz wspierać w procesie dokonywania zakupów.

b)     Szybki zwrot z inwestycji

Inwestowanie w dedykowane rozwiązania automatyzacyjne często wiąże się z początkowymi kosztami, jednak korzyści finansowe wynikające z ich wdrożenia mogą być zauważalne bardzo szybko. Szybki zwrot z inwestycji (ROI) jest jednym z kluczowych czynników, które przyciągają firmy (zarówno te duże jak i te bardzo małe) do automatyzacji zadań. Dzięki redukcji kosztów operacyjnych, zwiększeniu efektywności oraz poprawie jakości procesów, firmy mogą szybko odzyskać zainwestowane środki i zacząć generować dodatkowe zyski.

Przykład 1:

Firma produkcyjna, która inwestuje w automatyzację linii produkcyjnej, może zauważyć znaczące oszczędności w kosztach pracy oraz zwiększenie wydajności produkcji już po kilku miesiącach. Automatyzacja pozwala na ciągłą pracę maszyn, minimalizując przestoje i maksymalizując wydajność produkcji. W rezultacie, firma może zwiększyć swoją produkcję i generować większe przychody bez proporcjonalnego wzrostu kosztów operacyjnych.

Przykład 2:

W branży e-commerce, inwestycja w automatyczne systemy zarządzania zamówieniami i obsługi klienta może przynieść szybki zwrot z inwestycji poprzez zwiększenie szybkości i dokładności realizacji zamówień oraz poprawę satysfakcji klientów. Koszt wprowadzenia takich automatycznych rozwiązań często jest stosunkowo mały i zamyka się w kwocie kilku tysięcy złotych. Automatyzacja procesów takich jak przetwarzanie płatności, zarządzanie zapasami i obsługa zwrotów pozwala na bardziej efektywne zarządzanie operacjami, co przekłada się na zwiększenie zysków i redukcję kosztów.

 

Podsumowując, optymalizacja kosztów dzięki dedykowanym rozwiązaniom automatyzacyjnym przynosi firmom znaczące korzyści finansowe. Redukcja kosztów operacyjnych oraz szybki zwrot z inwestycji sprawiają, że automatyzacja staje się atrakcyjną i opłacalną strategią dla firm dążących do zwiększenia efektywności i konkurencyjności na rynku.

Korzyść 4: Poprawa jakości obsługi klienta

a)      Szybsza obsługa

Automatyzacja procesów biznesowych znacząco przyspiesza obsługę klienta, eliminując opóźnienia i błędy, które mogą wynikać z ręcznego przetwarzania zadań. Dzięki zautomatyzowanym systemom, firmy mogą błyskawicznie reagować na zapytania klientów, co prowadzi do zwiększenia ich zadowolenia i lojalności.

Przykład 1:

Na przykład, banki, które wdrożyły automatyczne systemy obsługi klienta, mogą szybko odpowiadać na zapytania dotyczące sald kont, ostatnich transakcji czy szczegółów dotyczących kredytów, co wcześniej wymagało manualnej interwencji pracowników.

Przykład 2:

W branży e-commerce, zautomatyzowane systemy zarządzania zamówieniami pozwalają na natychmiastowe potwierdzenie zakupu, śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym oraz automatyczne powiadomienia o statusie zamówienia. Dzięki temu klienci są na bieżąco informowani o przebiegu realizacji zamówienia, co minimalizuje ich niepewność i poprawia ogólne doświadczenie zakupowe.

Przykładowo, Amazon wykorzystuje zaawansowane algorytmy i roboty w swoich centrach dystrybucji, co pozwala na błyskawiczne przetwarzanie i wysyłkę zamówień, często jeszcze tego samego dnia.

b)     Personalizacja usług

Automatyzacja pozwala również na bardziej precyzyjne dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów, co jest kluczowe w budowaniu długotrwałych relacji. Dzięki analizie danych i algorytmom uczenia maszynowego, firmy mogą tworzyć spersonalizowane oferty i rekomendacje, które lepiej odpowiadają preferencjom klientów.

Przykład 1:

Platformy streamingowe, takie jak Netflix, wykorzystują zautomatyzowane systemy rekomendacji, które analizują historię oglądania użytkowników i sugerują filmy oraz seriale zgodnie z ich zainteresowaniami.

Przykład 2:

W sektorze bankowym, zautomatyzowane systemy mogą analizować dane dotyczące wydatków i oszczędności klientów, aby oferować spersonalizowane porady finansowe oraz produkty, takie jak kredyty czy konta oszczędnościowe, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Banki mogą również wykorzystywać chatboty do obsługi klienta, które nie tylko szybko odpowiadają na pytania, ale również uczą się preferencji użytkowników, dostarczając coraz bardziej precyzyjnych i wartościowych odpowiedzi.

Przykład 3:

Również w branży detalicznej, automatyzacja procesów marketingowych pozwala na tworzenie spersonalizowanych kampanii reklamowych, które docierają do klientów z ofertami najbardziej zgodnymi z ich zainteresowaniami i zachowaniami zakupowymi. Na przykład, sklepy internetowe mogą wysyłać spersonalizowane maile z rekomendacjami produktów na podstawie wcześniejszych zakupów oraz przeglądanych artykułów, co zwiększa szanse na ponowne zakupy i buduje lojalność klientów.

Korzyść 5: Wsparcie w podejmowaniu decyzji

a)      Analiza danych w czasie rzeczywistym

Automatyzacja procesów biznesowych umożliwia firmom zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla podejmowania trafnych i szybkich decyzji. Dzięki narzędziom analitycznym, firmy mogą na bieżąco monitorować swoje operacje, identyfikować trendy i reagować na zmiany rynkowe.

Przykład 1:

W branży detalicznej, automatyczne systemy analityczne mogą śledzić sprzedaż w czasie rzeczywistym, pozwalając menedżerom szybko zauważać, które produkty cieszą się największym popytem i dostosowywać strategie zaopatrzeniowe.

Przykład 2:

W branży finansowej, banki i instytucje inwestycyjne korzystają z systemów do analizy danych, które monitorują rynki finansowe w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mogą szybko reagować na wahania kursów walut czy cen akcji, co pozwala na lepsze zarządzanie portfelami inwestycyjnymi i minimalizowanie ryzyka. Na przykład, zautomatyzowane systemy tradingowe mogą wykonywać transakcje w ułamkach sekund, wykorzystując najbardziej aktualne informacje rynkowe, co jest niemożliwe do osiągnięcia przez ludzkich traderów.

b)     Lepsza kontrola nad procesami

Automatyzacja działań przedsiębiorstwa zapewnia również lepszą kontrolę nad wszystkimi aspektami działalności firmy. Dzięki zautomatyzowanym systemom monitoringu i raportowania, menedżerowie mają stały wgląd w kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i mogą szybko identyfikować obszary wymagające poprawy.

Przykład 1:

W przemyśle produkcyjnym, systemy do zarządzania produkcją mogą monitorować każdy etap procesu produkcyjnego, identyfikując wszelkie opóźnienia czy nieefektywności, co pozwala na natychmiastową interwencję i optymalizację procesów.

Przykład 2:

Dla jednego z naszych klientów - dużej sieci pizzerii - przygotowaliśmy sklep internetowy oraz aplikację mobilną, które są w pełni kompatybilne ze sobą. Zamówienia z każdego kanału są obsługiwane z poziomu wspólnego panelu, do którego mają dostęp pracownicy pizzerii w celu realizacji bieżących zamówień, a właściciel w celach zarządczych oraz analitycznych.

Cały system jest zintegrowany z zewnętrznymi systemami wspierającymi działania promocyjne marki, takimi jak system wysyłki maili marketingowych, system do wysyłki SMS lub system powiadomień PUSH. Ponadto, wdrożone zostały systemy płatności firmy Tpay wraz z narzędziami do analizy danych firmy Google oraz Facebook.

Podsumowanie

Inwestowanie w dedykowane rozwiązania automatyzacyjne przynosi wiele korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój i sukces Twojej firmy. Precyzyjne dostosowanie do potrzeb firmy, zwiększona efektywność operacyjna, optymalizacja kosztów, poprawa jakości obsługi klienta oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji to tylko niektóre z zalet, które sprawiają, że spersonalizowane narzędzia automatyzacyjne stanowią kluczowy element strategii biznesowej.

Wprowadzenie dedykowanych rozwiązań automatyzacyjnych to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści i pomaga firmom utrzymać konkurencyjność na dynamicznie zmieniającym się rynku.

 

-----

Automatyzacja w firmie - dedykowane rozwiązania od PESI

Automatyzacja w firmie - dedykowane rozwiązania od PESI

Twoja firma jest gotowa na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań? Świetnie się składa. Pomożemy Ci ustalić, jakie działania w Twojej firmie można zautomatyzować i wdrożymy odpowiednie mechanizmy. W PESI jesteśmy zawsze chętni do pomocy. Realizacja licznych projektów oraz uznanie Klientów, sprawiły, że możemy się poszczycić mianem specjalistów w swojej dziedzinie.

Jesteśmy producentem autorskich aplikacji webowych, desktopowych oraz mobilnych. Dzięki temu, każde nasze rozwiązanie jest w 100% dopasowane do potrzeb Klienta i posiada dokładnie te funkcjonalności, które są mu potrzebne. Skontaktuj się z nami a my dobierzemy najlepsze rozwiązanie do potrzeb Twojej firmy. Dzięki nam wiele firm zwiększyło swoją wydajność nawet o kilkadziesiąt procent!


Ania

Marketing Expert

Zobacz także

Skontaktuj się z nami już dziś!

lub

Zostaw nam swój numer,

a my oddzwonimy ;)